Zdrava šola

Načrtovane aktivnosti v šolskem letu 2023/2024

Letošnja rdeča nit vseh Zdravih šol je tema:

LEPA BESEDA LEPE ODNOSE NAJDE.

    Koordinatorji mreže Zdravih šol so zapisali:

  »Ljudje smo socialna bitja.

Povezave, ki jih gradimo z drugimi, so ključne

 za socialno, psihično in telesno zdravje.

Medosebni odnosi so tisti, ki pomembno prispevajo k smislu življenja in vplivajo na to, kako posameznik zaznava kakovost svojega življenja.

 Močno se povezujejo z našimi najrazličnejšimi izkušnjami – lahko so vir pozitivne samopodobe, zadovoljstva z življenjem in dobrega počutja, lahko pa so vir težav, problemov, potrtosti.

Spoštljiva, prijazna komunikacija predstavlja pomembno vlogo v izboljševanju odnosov z drugimi.

Učinkovita komunikacija vodi v močnejše čustvene povezave z drugimi, v oblikovanje in vzdrževanje močnih in stabilnih prijateljskih odnosov, ki nam dajejo moč pri spoprijemanju z vsakodnevnimi izzivi.«

Vsak izmed nas je  delček »verige odnosov«. Pomagajmo drug drugemu stkati prijazno in čvrsto »verigo«.

Dejavnosti ZDRAVE ŠOLE koordinira Suzana Bizjak Šenekar.

 

FOTO UTRINKI: Ob pričetku šolskega leta, Teden mobilnosti, Teden športa,  Ob tednu otroka, Dan duševnega zdravja, 

Ob dnevu strpnosti, Veseli december in kritični potrošniki,  ŠTAFETA SEMEN

OŠ dr. Aleš Bebler – Primož Hrvatini je od šol. leta 2016/17 vključena v slovensko mrežo zdravih šol, ki jo koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje. Mreža šol, ki promovirajo zdravje, se je razvila že v 80. letih prejšnjega stoletja. V slovenski mreži Zdravih šol sodeluje veliko vrtcev, osnovnih ter srednjih šol.

Vse ustanove v mreži Zdravih šol sledimo 12 ciljem Evropske mreže zdravih šol, ki jih vsako šolsko leto povezuje  neka rdeča nit. Poleg teh ciljev si vsaka ustanova izbere tudi svoje prednostne naloge.

Gre za celosten in trajno naravnan projekt, ki  naj bi postal način življenja vsakega učenca.  Le načrtno in sistematično delo bo lahko vplivalo na odnos do zdravja, zadovoljstva in življenja nasploh (tako pri učencih, njihovih starših, pedagoških in nepedagoških delavcih, pa tudi širši skupnosti.)

Veliko dejavnosti, ki uresničujejo cilje Zdravih šol smo izvajali  že v preteklih letih, sedaj pa jih bomo usmerjeno in zavestno povezali s skupnim imenovalcem.

Evropska mreža zdravih šol je usmerjena je k razvojnim programom za promocijo zdravja, v zadnjem času predvsem na področje zdrave prehrane in gibanja, duševnega zdravja kot zelo pomembnih varovalnih dejavnikov, evalvacijo učinkov preventivnih šolskih programov, dejavno vključevanje učencev/dijakov, lokalno in regionalno sodelovanje, izobraževanje učiteljev, konceptualni razvoj mreže in kakovost standardov.

Pri delovanju vključene članice sledijo splošnim vrednotam in stebrom SHE mreže.

Izobraževanje in zdravje imata skupne interese. Združevanje teh interesov šolam omogoča, da postanejo boljša okolja za uživanje v učenju, poučevanju in delu. “Šola, ki promovira zdravje, je šola, ki je uvedla strukturiran in sistematičen načrt za zdravje, dobro počutje in razvoj družbenega kapitala vseh učencev in zaposlenih. Šole, ki promovirajo zdravje, dokazano izboljšujejo zdravje in blagostanje vse šolske skupnosti. Zasnovane so kot okolja, ki pomagajo zmanjševati neenakosti v zdravju. Spodbujajo sodelovanje z drugimi povezanimi področji oziroma sektorji, ki oblikujejo politike za zdravje otrok in mladostnikov.” (SHE mreža).

Vrednote Evropske mreže zdravih šol

Enakost: enaki standardi in dostop do zdravstvenih in izobraževalnih možnosti za vse učence. Dolgoročno to pomembno vpliva na zmanjševanje neenakosti v zdravju in izboljšanje kakovosti v znanju za boljši trajnostni razvoj na regijski in nacionalni ravni.

Stabilnost: Zdravje je tesno povezano z izobraževalnimi dosežki, kar vpliva tudi na razvoj družbe. Zdravi učenci so tudi bolj uspešni učenci, saj lahko razvijajo svoje potenciale. Rezultati pa se kažejo s sistematičnim srednje- oz. dolgoročnim delovanjem.

Vključevanje: vseh deležnikov, ki lahko kakorkoli pripomorejo h krepitvi zdravja na šoli. Z aktivno vključenostjo prevzemajo udeleženci v procesu tudi svoj del odgovornosti.

Opolnomočenje in akcijska kompetenca: poleg pridobivanja informacij je za učence/dijake pomembno tudi urjenje veščin, oblikovanje stališč, razvijanje kritičnega odnosa do življenjskih problemov, ugotavljanje situacije in iskanje strategij za njeno razreševanje.

Demokracija: Zdrave šole ozaveščajo enakovredno tako o demokratičnih vrednotah in pravicah kot prevzemanju odgovornosti za svoja dejanja.

 

(Skupno 438 obiskov, današnjih obiskov 1)