Šolski okoliš

Šolski okoliš opredeljuje odlok o šolskem okolišu, ki ga je izdal Mestni svet Mestne občine Koper. Meje šolskega okoliša so točno določene in tu stanujoči učenci se brez utemeljenih razlogov in soglasja ravnatelja ne morejo vpisati v drugo šolo.

Šolski okoliš zajema KS Hrvatini. Območje je po sestavi prebivalstva zelo heterogeno po narodnostni in jezikovni pripadnosti, poreklu in socialni pripadnosti. Zato ima šola toliko večjo povezovalno in kulturno vlogo v okolju. V sestavi družbenega okolja živi ustvarjalno življenje narodnostna skupnost Italijanov in se tvorno vključuje v življenje in delo šole na našem narodnostno mešanem ozemlju. Obmejna lega šolskega okoliša daje šoli poseben položaj.

(Skupno 689 obiskov, današnjih obiskov 1)