Šolski sklad

Cilj vzgoje in izobraževanja je poleg pridobivanja kakovostnega znanja tudi spodbujanje odgovornosti, ustvarjalnosti in nadarjenosti ter razvijanju sposobnosti samostojnega učenja. V ta namen se naši učenci udeležujejo tekmovanj na občinski, regijski in državni ravni, ki jih izvaja šola, včasih pa se jih udeležijo v bolj oddaljenih krajih. Občasno so udeleženi tudi v mednarodnih projektih. Pri takšni organizaciji je potrebno pokriti stroške materiala, prevoza in stroške nagrad tekmovalcev.

Našim učencem bi želeli ponuditi tudi nadstandardne dejavnosti (delavnice z zunanjimi strokovnjaki in strokovne oglede izven šole). Prav tako, bi zbrani denar namenili socialno šibkim za pomoč pri plačilu šole v naravi.

Predloge za izrabo sredstev lahko podajo tudi starši, učenci, člani upravnega odbora šolskega sklada in svetovalna služba.

Kako lahko darujete?

  1. Vsega zgoraj navedenega pa šola brez Vaše dragocene pomoči ne bi mogla izvesti. Kljub težkim časom Vas vljudno naprošamo, da v naš šolski sklad prispevate vsoto, ki je po vaših zmožnostih najbolj primerna. Menimo, da bi bilo 5 EUR na učenca dovolj, da izvedemo vsaj nekatere od naštetih dejavnosti. Zato Vas bomo v mesecu oktobru pozvali z dopisom. Prispevke lahko nakažete na:

     Ime sklada: Šolski sklad Osnovne šole dr. Aleš Bebler – Primož Hrvatini

     Številka računa šole : 01250-6030656119

     Namen: za šolski sklad

V kolikor potrebujete pomoč pri vplačitvi v šolski sklad imate je tu vzorec UJP položnice. Popravite le šolsko leto.

     2. Šolski sklad bomo obogatili tudi z zbiranjem prostovoljnih prispevkov na Božičnem bazarju. V decembru vam bodo na voljo izdelki, ki jih bodo učenci izdelali v sklopu projektnega tedna, novoletne voščilnice in različna novoletna okrasja, ki jih bodo izdelali naši učenci. Ob koncu šolskega leta bomo ob zaključni prireditvi organizirali srečelov, zato Vas vabimo, da v ta namen, po lastni presoji, prispevate kaj primernega. 

     3. S spremembo 135. člena ZOFVI-M pa imate kot davčni zavezanci možnost, da do največ 0,3 % dohodnine namenite za donacijo šolskim skladom. (dopis staršem)

Del dohodnine lahko šolskemu skladu namenite na različne načine:

  • Preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki oddate obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don)«, v katerem pod davčno številko upravičenca navedete 57121133 in vpišete odstotek 0,3.
  • Izpolnite obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije« s svojimi podatki, ga natisnete in podpišete ter prinesete v tajništvo šole, ali ga vaš otrok odda učiteljici. V kolikor nimate možnosti obrazca natisniti, lahko zanj zaprosite v tajništvu šole.
  • Obrazec izpolnite in ga sami pošljete ali odnesete na pristojni finančni urad.

 

Strokovni delavci in učenci se vam prisrčno zahvaljujemo za kakršnokoli pomoč.

Upravni odbor šolskega sklada

Pravila šolskega sklada

(Skupno 572 obiskov, današnjih obiskov 1)