Obvestilo pred pričetkom obveznega HAG samotestiranja učencev v šoli

Spoštovani starši in skrbniki,

čas, v katerem živimo, zahteva od nas veliko razumevanja in strpnosti. Ni nam lahko: ne otrokom, ne staršem in skrbnikom, ne učiteljem in ne ravnateljem. Virus, ki povzroča bolezen covid-19, neusmiljeno vstopa v šolske prostore. Dnevno dobivam sporočila o okužbah naših učencev in/ali njihovih družinskih članov. Predvsem zaradi vašega odgovornega ravnanja ob okužbi, trenutno nimamo oddelkov, kjer bi pouk izvajali na daljavo. Prosim Vas, da kot posamezniki ravnamo odgovorno še naprej, ne samo do sebe, ampak tudi drug do drugega. Ena od možnih rešitev so tudi ukrepi, ki so pred nami. V prvi vrsti so to maske, ki nas zaščitijo pred okužbo, zračenje prostorov, razdalja med posamezniki, omejeno druženje …

Na vas se obračam s prošnjo in željo po pomoči in skupnem sodelovanju z namenom, da učencem v šoli zagotovimo zdrav in varen šolski prostor, predvsem pa, da otrokom zagotovimo izobraževanje v šoli.

Vlada je v četrtek, 11. 11. 2021, sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS št. 174/21 in 177/21), s katerim za učence osnovne šole določa trikrat tedensko obvezno testiranje s testi HAG za samotestiranje, od srede 17. 11. 2021 naprej. Samotestiranje se opravi v vzgojno-izobraževalnem zavodu pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj. Posebej želim poudariti, da bodo učenci samotestiranje opravili sami, nadzorne osebe pa bodo samotestrianje nadzorovale.

Za izvedbo samotestiranja učencev v šoli odlok določa, da starši oziroma drugi zakoniti zastopniki podajo predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje. Obrazec bodo učenci dobili v šoli v ponedeljek, 15. 11. 2021, če pa ga želite že natisniti in izpolniti, je dostopen spodaj.

Odlok določa, da se učencem, ki testiranja s testi HAG za samotestiranje ne bodo izvedli, začasno prepove zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih in se izobražujejo na daljavo.

Učencem, ki izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenja ali testiranja s testom PCR ali testom HAG, ni treba izvajati samotestiranja.

Za spoštovanje in izvajanje varnostnih ukrepov se nisem odločila na lastno pest in ne gre za mojo samovoljno odločitev, temveč je ta odločitev sprejeta v skladu s predpisi in pristojnostmi, ki jih imam kot zastopnik vzgojno-izobraževalnega zavoda. Kot odgovorna oseba naše šole sem skladno s 49. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja odgovorna zagotavljati zakonitost delovanja šole, izvrševati odločbe državnih organov ter zagotoviti zdravo in varno okolje vsem učencem in zaposlenim. Kot ravnateljica sem dolžna spoštovati in izvrševati vse pravno zavezujoče akte, med slednje se uvrščajo tudi odloki vlade. Želim pa izpostaviti, da ravnatelj ni in ne more biti pristojen za presojo ustavnosti in zakonitosti pravnih aktov, dolžan jih je zgolj izvrševati, za presojo ustavnosti in zakonitosti pravnih aktov je izključno pristojno le Ustavno sodišče RS. Trenutni odlok vlade je objavljen v Uradnem listu RS; je v veljavi in uporabi ter je za vse nas zavezujoč. Ravnatelji smo svoje pomisleke izrazili in predlagali rešitve, vendar smo bili iz vseh strani preslišani. Prilagam obe izjavi Združenja ravnateljev.

Z velikim upanjem se obračam na Vas, spoštovani starši, da bi obvezno samotestiranje učencev v šoli sprejeli na miren način in z razumevanjem.

Razumem tudi starše, ki ne bodo podali soglasja za samotestiranje učencev, in se bodo s tem za svojega otroka odločili za pouk na daljavo. Navodila boste prejeli najkasneje do torka.

Zagotavljam pa Vam, da bomo Vaše odločitve dosledno spoštovali in da noben otrok ne bo na kakršenkoli način podvržen nedopustnemu posegu v njegovo telesno oziroma duševno integriteto.

Ob zaključku bi Vas ponovno želela zaprositi, da vsi skupaj zasledujemo največjo korist otrok in na čim bolj miren, odgovoren in dostojanstven način skupaj prehodimo to izjemno težko obdobje, ki ga živimo.

S spoštovanjem,

ravnateljica: Aleksandra Pobega

Priloge:

Povezave na uporabne informacije NIJZ:
https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje;
https://www.nijz.si/sl/samotestiranje#protokol-samotestiranja-ucencev-v-osnovnih-solah-%28ministrstvo-za-zdravje%29).

(Skupno 97 obiskov, današnjih obiskov 1)